sildenafillogo

Sildenafil for

Sildenafil for mit Online Rezeptservice. Über diese Hjemmeside können Sie Sildenafil for auch ohne Rezept: fordern Sie Ihr eigenes Rezept online.

 

happycouple

Willkommen bei 'Sildenafil Orden"

Sildenafil for über das Internet ist gewiss auf verantwortungsbewusste und sichere Weise möglich! Auch ohne Rezept können Sie online Sildenafil orden, fordi mit unserem Rezeptservice können Sie einfach online Ihr Rezept anfordern. Sildenafil ist ein effektives Mittel bei Erektionsstörungen. Auf unserer Informationsseite erfahren Sie mehr über Erektionsstörungen und darüber, wie "Sildenafil Orden" dabei omfatter kann.

Sildenafil = generisches Viagra

Sildenafil ist der i Viagra enthaltene Wirkstoff. Bis Mitte 2013 besaß Pfizer, der Fixer von Viagra, das Patent, Sildenafil unter dem Markennamen Viagra auf den Markt zu bringen dürfen. Das Patent ist aber schweiz abgelaufen. Andre Kunde dürfen daher das gleiche Produkt unter einem andre Navne for at gendanne. Ein solches Mittel wird hvis generisches Arzneimittel bezeichnet. Weil Sildenafil auch in Deutschland genehmigt wurde, können Sie jetzt Sildenafil auf legale Weise kaufen.

Pfizer Sildenafil: generisches Viagra von Pfizer

sofort sildenafil for

Auch Pfizer selbst (der Fixer von Viagra) bringt eine eigene generischen Marke auf den Markt. Patienter können generisches Viagra von Pfizer unter dem Namen Pfizer Sildenafil orden. Pfizer Sildenafil wird in der gleichen Fabrik hergestellt wie Viagra. Der Wirkung ist daher helt gratis fra regeringen mit der von Viagra identisch. Der Tablette ser godt ud nur etwas anders aus: Sie ist weiß statt der bekannten blauen Viagra-Farbe. Wenn Sie Sildenafil for möchten, haben Sie også, at Valg af aus verschiedenen Marken. Der Wirkung dieser einzelnen Produkte wird jedoch nahezu gleich sein.

 

Sildenafil ordre ? Original Arzneimittel, geliefert von vores Apotheke.

sandozsildenafilEs gibt Tausende Hjemmesider, auf danskere Sie billiges Sildenafil ordre køb. Der meisten dieser liefern jedoch Immitations-Arzneimittel. Wenn überhaupt etwas geliefert wird: Häufig sind Sie Ihr geld einfach los. Lesen Sie für weitere Informationen auch bitte unsere Warnung. Bei "Sildenafil Orden" können Sie sicher sein, dass Sie ein Original-Produkt erhalten, dass von einer vores anerkannten Apoteker geliefert wird. Sildenafil ist ein rezeptpflichtiges Arzneimittel. Sie brauchen uns jedoch kein Rezept zuzusenden: Nutzen Sie unseren Rezeptservice und einer vores Aertze sorgt für ein elektronisches Rezept (E-Opskrift).

 

Online Sildenafil ordre | schnell geliefert mit UPS eller TNT Express

I den meisten Fällen wird Ihre Bestellung noch er gleichen Tag mit UPS eller TNT Express zugesandt. Dadurch beträgt, der Lieferzeit nur einen Arbeitstag!

SILDENAFIL ÜBER DAS INTERNET ?
Über das For von Arzneimitteln im Internet wurde i den Medien bereits häufig berichtet. Unter den vielen tausend Hjemmesider, som udelukkende Nepp-Produkte verkaufen, gibt es nur einige opfylde zuverlässige Udbyder. Mehr dazu finden Sie auf unseres Warnungsseite. Original Viagra, Cialis eller Levitra kaufen Sie über diese Hjemmeside.  Auf dieser Hjemmeside lesen Sie über alles Viagra. Für Cialis gibt es diese Hjemmeside.

 

Sildenafil Actavis hører til en gruppe medicin, som kaldes fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hæmmere, som medvirker til at afslappe blodkarrene i penis og tillade blodet at strømme ind i penis ved seksuel stimulation. Sildenafil Actavis vil kun hjælpe dig med at få en erektion, hvis du bliver seksuelt stimuleret. Sildenafil Actavis bør kun anvendes, når der er konstanteret erektil dysfunktion. Sildenafil Actavis bør ikke anvendes af kvinder.


Sildenafil Actavis er til behandling af mænd med erektil dysfunktion, af og til kendt som impotens, hvilket er manglende evne til at opnå og/eller opretholde tilstrækkelig erektion til at gennemføre tilfredstilllende seksuel aktivitet.

Hvad skal du overveje, før du bruger det?
Tag ikke Sildenafil Actavis

hvis du tager medicin, som indeholder nitrater, da konbinationen kan medføre kraftigt blodtryksfald. Fortæl din læge, hvis du tager denne type medicin, der bruges til at lindre angina pectoris (eller "brystsmerter"). Er du usikker, så spørg lægen eller på apoteket.
hvis du bruger præparater, som kaldes nitrogenoxiddonorer som amylnitrit ("poppers"), da samtidig brug også kan medføre kraftigt blodtryksfald.
hvis du er overfølsom (allergisk) over for sildenafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Sildenafil Actavis.
hvis du har alvorlige hjerte- eller leverproblemer.
hvis du for nyligt har haft slagtilfælde eller hjerteanfald, eller hvid du har lavt blodtryk.
hvis du har visse alvorlige arvelige øjensygdomme (som retinitis pigmentosa).
hvis du på noget tidspunkt tidligere har haft tabt synet på grund af non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION).
Vær ekstra forsigtig med at bruge Sildenafil Actavis

Fortæl din læge

hvis du har en abnormitet af de røde blodlegmer (seglcelleanæmi), blodkræft (leukæmi), knoglemarvskræft (multipelt myelom)
hvis du har en deformitet af penis eller Peyronies sygdom.
hvis du har problemer med hjertet. Din læge skal så omhyggeligt undersøge, om dit hjerte kan tåle den ekstra anstrengelse, det er, at have sex.
hvis du for tiden har mavesår eller blødningsforstyrrelser (som f.eks. hæmifili).
hvis du oplever pludselig nedsættelse af synet eller tab af synet, skal du stoppe med at tage Sildenafil Actavis og straks søge læge.
Du bør ikke anvende Sildenafil Actavis sammen med andre orale eller lokale behandlinger for erektildysfunktion.

Særlige hensyn i forbindelse med børn og unge
Sildenafil Actavis bør ikke gives til personer under 18 år.

Særlige hensyn i forbindelse med patienter med nyre- eller leverproblemer
Informer din egen læge, hvis du har nyre- eller leverproblemer. Lægen kan bestemme, at du skal have en lavere dosis.

Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Sildenafil Actavis tabletter kan påvirke virkningen af anden medicin, især medicin til behandling af brystsmerter. I tilfælde af en alvorlig hændelse, bør du fortælle sundhedspersonalet, som behandler din tilstand, at du har taget Sildenafil Actavis, og hvornår du har taget det. Tag ikke Sildenafil Actavis sammen med anden medicin, uden din læge har anbefalet det.

Du må ikke tage Sildenafil Actavis, hvis du tager medicin, som kaldes nitrater, da samtidig brug kan medføre kraftigt blodtryksfald. Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du tager denne type medicin,der bruges til lindring af angina pectoris (eller "brystsmerter").

Du må ikke tage Sildenafil Actavis, hvis du tager medicin, som kaldes nitrogenoxiddonorer som f.eks. amylnitrit ("poppers"), da samtidig brug også kan medføre kraftigt blodtryksfald.

Hvis du tager medicin, som kaldes proteasehæmmere, for eksempel til behandling af HIV, kan din læge starte behandlingen på den laveste dosis Sildenafil Actavis (25 mg).

Nogle patienter, som er i behandling med en alfa-blokker til behandling af højt blodtryk eller prostataproblemer, kan opleve svimmelhed eller uklarhed, som skyldes lavt blodtryk, når man hurtigt sætter sig ned eller rejser sig op. Visse patienter har oplevet disse symptomer, når de tager Sildenafil Actavis sammen med alfa-blokkere. Dette vil for det meste indtræde indenfor 4 timer efter, at du har taget Sildenafil Actavis. Du bør være på en regelmæssig daglig dosis af alfa-blokkere, før du tager Sildenafil Actavis, for at nedsætte sandsynligheden for at disse symptomer opstår.
Lægen kan give dig en lavere begyndelsesdosis (25 mg) af Sildenafil Actavis.

Brug af Sildenafil Actavis sammen med mad og drikke

Sildenafil Actavis kan tages sammen med mad eller uden mad. Du kan måske opleve, at det tager lidt længere tid før Sildenafil Actavis virker, hvis du har spist et tungt måltid.

Indtagelse af alkohol kan imidlertid påvirke din evne til at få rejsning. For at få den fulde virkning af din medicin, bør du ikke drikke alkohol i store mængder, før du tager Sildenafil Actavis.

Trafik- og arbejdssikkerhed
Sildenafil Actavis kan forårsage svimmelhed og kan påvirke synet. Vær opmærksom på, hvordan du reagere på Sildenafil Actavis inden bilkørsel eller betjening af maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Sildenafil Actavis
Kontakt lægen, før du tager Sildenafil Actavis, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, så som lactose.

Hvordan bliver det brugt?
Tag altid Sildenafil Actavis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Den sædvanlige dosis er 50 mg.

Du bør ikke tage Sildenafil Actavis mere end 1 gang dagligt.

Sildenafil Actavis bør tages ca. 1 time inden seksuel aktivitet. Synk tabletten hel med et glad vand.

Hvis du mener, at virkningerne af Sildenafil Actavis er for kraftige eller for svage, bør du tale med din læge eller apotek herom.

Sildenafil Actavis hjælper kun til erektion ved seksuel stimulation. Den tid det tager for Sildenafil Actavis at virke varierer fra person til person, men det tager normalt mellem ½ og 1 time. Det kan vare længere inden Sildenafil Actavis virker, hvis det tages sammen med et tungt måltid.

Hvis Sildenafil Actavis ikke hjælper til at give erektion, eller hvis erektionen ikke varer længe nok til at gennemføre samleje, bør lægen informeres.

Hvis du har taget for mange Sildenafil Actavis tabletter
Du kan opleve flere og kraftigere bivirkninger. Doser på over 100 mg vil ikke forøge virkningen .

Du bør ikke tage flere tabletter, end din læge har sagt.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende brugen af denne medicin.

Hvilke mulige bivirkninger er der?
Sildenafil Actavis kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Disse er normalt milde til moderate og af kort varighed.

Hvis du har brystsmerter under og efter samleje:

Sæt dig op i en tilbagelænet stilling og prøv at slappe af.
Tag ikke nitrater til at behandle dine brystsmerter.
Kontakt straks lægen.
Al medicin, herunder Sildenafil Actavis, kan give allergiske reaktioner. Kontakt straks lægen, hvis du oplever en eller flere af følgende symptomer efter at have taget denne medicin: pludselig hvæsende vejrtrækning, vejrtrækningsbesvær eller svimmelhed, hævelse af øjenlåg, ansigt, læber eller hals.

Vedvarende og nogle gange smertefulde erektioner er set efter indtagelse af sildenafil. Hvis der opstår en erektion, som fortsætter længere end 4 timer, bør du straks kontakte lægen.

Hvis du oplever pludselig nedsættelse eller tab af synet, skal du stoppe med at tage Sildenafil Actavis, og straks kontakte lægen.

Frekvensen af mulige bivirkninger er defineret på følgende måde:
Meget almindelig (forekommer hos mere end 1 ud af 10)
Almindelig (forekommer hos 1 til 10 ud af 100)
Ikke almindelig (forekommer hos 1 til 10 ud af 1.000)
Sjælden (forekommer hos 1 til 10 ud af 10.000)
Meget sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000)
Ikke kendt (frekvensen kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

En meget almindelig bivirkning er hovedpine.

Almindelige bivirkninger omfatter: rødmen i ansigtet, forstoppelse, påvirkning af synet (herunder farvesyn, lysfølsomhed, sløret syn eller nedsat synsskarphed), tilstoppet næse og svimmelhed.

Ikke almindelige bivirkninger omfatter: opkastning, hududslæt, blødninger på øjets bagside, øjenirritation, blodsprængte øjne/røde øjne, smerte i øjet, dobbeltsyn, unormal følelse i øjet, uregelmæssig eller hurtig puls, muskelsmerter, føle sig søvnig, nedsat følelse ved berøring, svimmelhed, ringen for ørerne, kvalme, tør mund, brystsmerter og føle sig udmattet.

Sjældne bivirkninger omfatter: højt blodtryk, lavt blodtryk, besvimelse, slagtilfælde, næseblod og pludselig tab af hørelse.

Yderligere bivirkninger, der er rapporteret efter markedsføring, omfatter: kraftigt hjerteslag, brystsmerte, pludselig dødsfald, hjerteanfald eller midlertidigt fald i blodtilførslen til dele af hjernen. De fleste af disse mænd, men ikke alle, havde hjerteproblemer, før de tog denne medicin. Det er ikke muligt at bestemme, om disse bivirkninger er direkte relateret til sildenafil. Der er også rapporteret om kramper eller krampeanfald og alvorlige hudreaktioner karakteriseret ved udslæt, blærer, skællede hud og smerter, der kræver lægebehandling.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Hvordan skal det opbevares?
Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Sildenafil Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30°C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

upstntlogo

zeit

zahlung

kundendienst

Lieferzeit 1 Arbeitstag mit UPS og TNT Express
Bestellungen, som vor 12:00 Uhr aufgegeben werden, werden er gleichen Tag eller ausgeliefert.
Sicher online bezahlen.

Kundendienst:
+31 20 303 38 60
Montag bis Freitag
10:00 – 16:00

 

nederlandsevlag Webseite auf Holländisch

Få recept og køb lovligt potensmiddel online:Sildenafil
sildenafil priser
sildenafil køb
sildenafil til kvinder
sildenafil bivirkninger
sildenafil teva
sildenafil mylan
sildenafil citrate tablets 100 mg
sildenafil accord